Artykuł sponsorowany

Kancelaria Steuerberater Diplom Kaufmann (FH) Riccardo Weise zaprasza! Mówimy po polsku.

Motto: "Ten kto ma obowiązek płacenia podatków, ma prawo do ich odzyskania"

Klienci: z działalności gospodarczej, klienci w wolnym zawodzie, osoby
prywatne

Zakres usług:
- prowadzenie księgowości oraz obliczenia wynagrodzeń pracowników
- przygotowanie rozliczeń rocznych do bilansów
- rachunki nadwyżek przychodów oraz deklaracje podatkowe (np. deklaracje
podatku VAT w Niemczech)
- obsługa polskich firm przy zwrocie zapłaconego podatku VAT w Niemczech
- wyliczenia dotyczące ekonomiki przedsiębiorstwa
- rachunki wypłacalności
- bilans majątku osobistego
- doradztwo przy przejęciu/odziedziczeniu/ przepisaniu firmy następcom
- ułatwiamy zarządzanie firma
- doradztwo w międzynarodowym prawie podatkowym
- doradztwo przy założeniu działalności gospodarczej
- odwołania od decyzji o podatkach
- reprezentowanie przed organami skarbowymi

zapraszamy do naszej kancelarii

Steuerberater
Diplom Kaufmann (FH)
Riccardo Weise
Obermarkt 19
02826 Görlitz

Telefon: +49 3581 406726
Telefax: +49 3581 406728

Mail: d.raczek@stb-weise.de

Wiadomości